BROJEVI I DRVO ŽIVOTA ~ NUMBERS and TREE OF LIFE

Piše - Written by Vladanka Cvetković
Dipl. numero - astrolog - Majstorsko pismo 
Analiza psihomatrica
* * * * *Drvo života

Drvo života je mapa Univerzuma.
To je drvo znanja koje povezuje Zemlju s Nebom.
Od njega je sve počelo. Drvo daje život, hranu i mudrost.
Drvo daje i znanje koje je pokriveno ogromnim plaštem. Sakriveno je
jer između ostalog, upučuje na seksualnost. Drvo života vezano je za Kabalu.
Kabala je hebrejska reč koja znači tradiciju, ono što se predaje i razotkriva.
Poznati kabalista Jehuda Ashlag definiše je:"ova mudrost nije ništa više 
niti išta manje, nego sled izvora (korena) koji se spušta po principu 
uzroka i posledice prema određenim pravilima, 
spajajući se u jedinstven,
uzvišeni cilj".

Drvo života, sastoji se od deset sfirota, brojeva, tj.kosmičkih zona moći. 
To su:
KETER - kruna, skrivena inteligencija, to je broj 1
HOKMAH - mudrost, prosvetljujuća inteligencija, to je broj 2
BINAH - razumevanje, prosvećujuća inteligencija, to je br. 3
HESED - milosrđe, primalačka inteligencija, to je broj 4
GEBURAH - strogost, temeljna inteligencija, to je broj 5
TIFARET - lepota, posrednička inteligencija, to je broj 6
NECAH - pobeda, okultna inteligencija, to je broj 7
HOD - slava, savršena inteligencija, to je broj 8
JESOD - temelj, čista inteligencija, to je broj 9
MALKUT - kraljevstvo, blistava inteligencija, to je broj 10

Kabala je veoma široka, ima razne definicije i sve su tačne, ali ni jedna nije savršena. Ona je način i sredstvo dubinske analize ili jednostavno, matematika slova, analiza ljudske svesti, traženja sopstvenog smisla i dala bih sebi za pravo da kažem - dobar način za sekciranje 
"homo sapiensa".

Svi bi želeli da im se dosadni život preobrazi u život čarobnjaka iz bajke. Toga nema! Bitna je samo dublja svesnost sebe i okolnosti. Čarobni štapić je moguć samo ako je iza vas uporan rad, jer kabala  daje prostor za istraživanje i nadogradnju i iz tog razloga smatram da je kabala nauka budućnosti.

Osim literature, glavna znanja  će vam doći kao rezultat rada na sebi, samoanalize, samoposmatranja, a to ide samo upornim i svakodnevnim vežbanjem.
Vežba koncentracije je poboljšanje kvaliteta uma i to nije niti inteligencija, niti znanje, niti neka mudrost. To je osposobljavanje uma za bolje učenje i još mnoge druge aktivnosti. Koncentrisana osoba je mirnija, to je neuznemirenost, a time,veća kontrola sebe samih ali i raznih okolnosti. Čovek tada lakše i brže  upotrebljava sopstvenu bazu podataka, lakše donosi odluke i ima oštriju selekciju događaja, i stvari.SEFIROT KETER

U prevodu, znači KRUNA i predstavljamoć spoznaje, nešto najuzvišenije, dovršenje i blistavost. Velika nepoznanica, ona je uvek izvan opsega svesti. Predstavlja desnu stranu, to je broj  1 (jedan) koji u sebi uključuje ostatak od devet brojeva.
Keter je trenutak kada je začet  univerzum, to je prvi dah, početna iskra.To je vrh ravnoteže i niko ne može dostići suštinu Ketera, upotrebljavajući fizičko telo kao prevozno sredstvo.
On u sebi sadrži sve što je bilo, što jeste i što će biti. To je mesto prvog ispoljavanja i krajnjeg povratka.
Boja ovog sefirota je bela, koja traži snagu i velikodušnost.
Disanje u duhu Ketera može se osetiti samo u momentima  kada smo uradili sve što je bilo do nas i više ninašta ne možemo da utičemo....

HOKMAH 

U prevodu znači - MUDROST. Predstavlja posvećenost,vlast, ljubav... To je dinamična energija, pozitivno i negativno, muško i žensko. Ako pogledamo, Otac je davalac, a majka je kapija, kroz koju se stupa u materijalni svet, preko nje se život uliva u oblik, ali ni jedan oblik nije beskonačan i večan. Smrt je data rođenjem.
Srećni su oni čiji moral oličava zakone prirode, jer će voditi harmoničan život, a nesrećni  su oni čiji život čine tabui. Nesrćni su i oni koji vrše nasilje nad prirodnim procesima.
Zato je tu, prvo pojavljivanje polarnosti, ravnoteža suprotnosti. Ona je znanje i razumevanje.

BINAH 

predstavlja  razumevanje, temelj mudrosti. To je vizija tuge, ćutanje, ali i pohlepa. Predstavlja i desnu stranu lica. Tu je zacrtana i ideja plodnosti, jer predstavlja žensku unutrašnju energiju. Bina, ili broj 3 (tri), je sfera gde se poseduju muške i ženske osobine, pa su Hokma i Bina mesta gde one nastaju. Iz ovog proizilazi da Svevišnji Otac  i  Svevišnja Majka, ujedinjeni, daju rođenje Univerzuma.
I ako je mudrost osobina Hokme, razumevanje je pripisano Bini. Mudrost označava bezgranično znanje, dok razumevanje predstavlja sposobnost hvatanja ideja koje su povezane s mudrošću.
Sinboli su materica, pehar, a boja je braon, i to je trenutak samog rođenja, prvog udisaja.

Između Binah i ostalih Sefirota, nalazi se BEZDAN, koji razdvaja više i niže delove Drveta Života. U Bezdanu se nalazi nevidljiva Sefira Daat, koja i nije prava sefira, već je to most, prelaz preko Bezdana.

HESED

znači, milosrđe i predstavlja  levu ruku. Iz Heseda izlaze sve duhovne vrline - ljubav, dostojanstvo, poslušnost, ali i licemerje, proždrljivost, tiranija. Hesed je zadovoljstvo. No, tu počinje materijalizacija apstraktnih energija prva tri Sefirota. Takođe, ovo je i prvi Sefirot koji ljudski um može shvatiti.
Sinbol je piramida, kvadrat, planeta je Jupiter, a to je i broj 4 (četiri).
Boja je teget, ali nijansa zavisi od nivoa - ako je viši nivo Heseda, tu je rast, stabilnost, ali ako je niži nivo, prisutno je licemerje.
Jedno nikad nemojte zaboraviti, da svu odgovornost za situacije u kojima se nalazimo, trebamo naći u sebi.

GEBURAH 

je snaga, strogost, moćni ratnik. Tu se nalazi vizija moći, hrabrost, surovost, to je desna ruka, borba, nedostatak zadovoljstva.... Dobro i zlo nisu stvari po sebi, već stanja. Kada pogledamo, previše milosrđa, odlika je budale, a previše strpljenja je znak kukavice. Ono što je potrebno je prava i mudra ravnoteža, kao i priznanje da su žrtve neophodne da bi se postigla razumnost.
Tu je velika potreba za stezanjem i popuštanjem, tu je tendencija da se odbaci sve što nije pogodno i da se sve koncentriše na izvlačenju najboljeg u nama.
Ovo je dinamičan element koji nas uvek uvlači i izvlači iz nevolja tokom života.
Sinboli su joj pentagram, mač, koplje, bić, ovo je i broj 5 (pet) kao i planeta Mars. Kada je o ovoj planeti reč, mislim da je potrebno dodatno objašnjenje. Mars nije "zlokoban", ali njegovi efekti jesu bolni i drastični kada postaju neophodni. Zato Geburah unutar nas deluje kao prečišćivać, osigurava dobro zdravlje i tela i uma jer sprečava stagnaciju i daje novu vitalnost. Mars u Geburahu nam služi kao upozorenje, da trebamo biti disciplinovani, da budno motrimo da u datom trenutku ispravimo neravnotežu u nama ako nastupi.
Gebura nije slučajno obojena crvenom bojom, to je boja čistog krvotoka, pa je zdravlje neraskidivo vezano za ovaj Sefirot. Kad se izgara od napora da bi se ostvario neki cilj i ne obraća pažnja na umor, nad nama je svetlost Geburaha. Da bi se spasili svega lošeg, pomaže samodisciplina i zdrav razum.
Još jedna mala napomena! - Bilo koja energija koja silazi po Drvetu Života u materijalni svet, mora se ispitati kroz suprotnosti: Milosti i Strogosti i mora biti pročišćena kroz vatru Geburah. Sve nečistoće se spaljuju, da bi se energija kanalisala i postala prevozno sredstvo za ispoljavanje. Bez moćne sile Geburah, milost Heseda bi se manifestovala kao slabost, pa čak i neozbiljnost.

TIFARET 

znači - lepota i nalazi se u središtu srednjeg stuba ( stuba ravnoteže )  i prima moći svih drugih Sefirota. Vodi je vizija, ponos, pobeda, veselje i zaslužen uspeh. Pošto tu dolazimo do prosvetljenja, ovo je i stub svesti pa se tu stvara i individualnost.
Tifaret uspostavlja sklad između milosti Heseda i strogosti Geburah i baš zato ima  ravnotežu dobrih i loših energija. Duhovno iskustvo koje se dešava u ovoj Sefiroti donosi iscelenje.
Tifaret nas uči, da ako naši životi nisu prikladno centrirani, brzo se gubimo u haosu. Bez unutrašnjeg Sunca, lomimo se i gubimo. Iz Tifareta izranja čista energija Svetlosti i samog Života.
Boja  Tifareta  je zlatna i to je harmonija između Zakona i Slobode. Ukoliko je svetlost zamućena, donosi oholost, nadmenost i gordost. Ova boja upravlja i našom sudbinom u trenucima uspeha, ali i onda kada smo u stanju da uradimo bilo šta da bi privukli pažnju na sebe. Spas je u saosećanju prema drugima.

NECAH

znači - pobeda i ona je zadnji Sefirot na stubu Milosrđa Drveta Života. To je sjaj intelektualnih  vrlina. To je i naga žena, postojanost, lepota, nesebičnost, ali i poročnost, pohota i neostvaren uspeh. Tu su emocije i nagoni i ovo je Sefirot iluzije pa zato predstavlja instiktivnu, emocijonalnu stranu naše prirode.
Ovo je i sfera planete Venere, a sinboli su, pojas, fenjer, broj 7 (sedam).
Osećanje predstavlja ravnotežu u razmišljanju. Afrodita ne donosi samo seksualnu ljubav, već i toplinu i lepotu emocija. Ovde se učimo kroz ekstaze i patnje dok ne otkrijemo tajnu balansiranja.
U Necahu trebamo shvatiti da koliko god je seksualna ljubav  divna i potrebna, ona mora biti pod našom kontrolom da bi od nje imali koristi.
Necah nas pokreće i inspiriše pa se tu izražava i energija muzike, plesa, poezije....
Boja Necaha je zelena i donosi strpljenje. Ukoliko je svetlost zamućena, osoba ne zna da voli, nema duha i zna da šokira okolinu. Prosvetljenje obićno dolazi kroz patnju, jer patnja zaista može da oplemeni dušu, ma šta drugi mislili.

HOD 

ili slava, sjaj, nalazi se na dnu stuba Strogosti. Tu su iskrenost i nepoštenje, brzina, razboritost i intelekt. Hod se nalazi u levoj hemisferi mozga. Ako ne posedujemo intelektualnu imaginaciju, ova sfera je za nas zatvorena. Sva ispoljavanja pisanja, komunikacije, nauke, nalaze se u Hodu. Energija je tu vodene prirode, to jest, ženske, tečne. Hod i Necah  ne mogu pravilno funkcionisati jedna bez druge, jer tu se instikti i osećanja iz Necaha oblikuju i počinju delovati.
Hod je sfera Merkura, a sinboli su masonski.
Boja Hoda je narandzasta i pod njenom vlašću se nalaze sva završna rešenja, ali upravo tu, možemo naići na zabludu, previd i ishitreno reagovanje.

JESOD 

je temelj, i upravo tu se nalazi nezavisnost, materijalna sreća, oćajanje i okrutnost. S jedne strane je temelj Univerzuma, ali sa druge, pošto je to sfera Meseca, koji je veoma fluidan, stalno je u stanju plime i oseke. Jesod prima uticaje svih sefirota. Svi događaji se prvo događaju tu, pre nego što se dese na fizičkom planu.
Sinbol je parfem, sandale, to je i broj 9 (devet).
Boja  Jesoda je ljubičasta, koja čini da se svi skupe u jednu celinu, pa zato sinbolizuje sjedinjenje i pomirenje suprotnosti. Porok koji često ide uz nju je lenjost.
Demosten je odličan primer za Jesod, jer je imao problem sa govorom, ali je smogao snage da se "očisti" i postane uzor  besedništva. 
Savet za ovu Sefirotu je jednostavan - rad na sebi i težnja savršenstvu.

MALKUT

znači - kraljevstvo. To je kapija smrti, suza, pravde i molitve. Tu se postiže stabilnost. Ako pokušamo da izbegnemo disciplinu materije, pre nego smo savladali lekcije iz materije,ne možemo da napredujemo. U ovoj Sefiroti je sedište materije i sva četiri elementa. Sfera Malkuta je Zemlja, boja je crna i u njoj je sadržana mudrost života, mudrost nakupljena kroz životnu praksu i poznavanjem ljudi. To je boja plodne zemlje, a porok je nerazumnost. 
Ako se kod osobe svetlost pomuti, osoba samu sebe muči, to su osobe koje mogu ostati same i ostavljene od svih.

Koncept Dobra i Zla je Čovekovo delo, i ako mi, ljudi, naučimo kako da živimo u harmoniji sa zakonima Kreacije, napredovaćemo. U protivnom, verovatno izumiremo.
Zato, ako krenete savladavati granu po granu, to znači da ćete promeniti mnoge ideje i prosto, dozvolite svom radoznalom umu da bude spreman da posmatra život iz sasvim drugog ugla. Ako ne pronađete Boga svuda oko nas, čak i u prljavštini, gubićete vreme gledajući u zvezde. 
Nema natprirodnih događaja, već se sve nalazi unutar nas, što je veoma često rečeno, ali mi tu istinu, nažalost ignorišemo.~  ~   ~   ~  ~  ~  ~


JOŠ MALO O KABALI

Svako mora ići svojim putem, ali onaj koji cilja samo na viši standard življenja, neće postići ono što želi, jer knjige nisu pisane za postizanje bogatstva, ispunjenja ličnih želja, već da bi bili uspešni u životnoj borbi. 
Ono što nismo u stanju postići  odricanjem i trudom, biće servirano razočarenjima.
Život je velika škola a ne vašar zabave i svi smo mi tu, da bi stalno učili, da bi se stalno razvijali. 
Mi možemo uživati u dobru, učiti od zla, ali nikad ne odustati, jer zapamtite, ništa se ne događa bez razloga, i to uvek u pravo vreme.   Samo to treba osvestiti.
 "Telesna zla" nastaju zbog čovekovog lošeg korišćenja prirodnih zakona. Uvek postoji Uzrok i Posledica, Ravnoteža i Disbalans, i ako ne naučimo da živimo u harmoniji, izumrećemo.  
Kabala je veoma široka, ima razne definicije i sve su tačne, ali ni jedna nije savršena.
Ona je i način i sredstvo dubinske analize, ili jednostavno reći, da je to matematika slova, analiza ljudske svesti, traženja sopstvenog smisla, i rekla bih, ako mi dozvolite, dobar način sekciranja "homo sapiensa"...

ŠTA JE KABALA ?

Kabala je naučni metod za izučavanje duhovnog sveta.
Za istraživanje našeg sveta, služimo se prirodnim naukama kao što su fizika, hemija i biologija. 
Ali prirodne nauke proučavaju samo fizički svet koji opažamo našim čulima. Kako bismo u potpunosti razumeli i druge dimenzije, potreban nam je dodatni istraživački alat koji može da ispita prikriveno područje, 
koje naša čula ne mogu da percipiraju.
Taj alat je mudrost kabale. *   *   *   *   *

Fonetski metod u Kabali

Kabala kao otelotvorenje svih tajnih informacija može imati razne oblike, kako pisane tako i numeričke. Zato pre nego što možemo znati kako brojevi mogu imati bilo kakvo sinbolićko znaćenje ili bilo kakav uticaj na naš život, trebamo uzeti u obzir geometriske veze naših misli.
Jedinstvena ideja izražena je u krugu, koji je nula u neodređenoj dimenziji, koja je ili beskonačna celina ili najmanja čestica. 
Tako svaka čestica ima svoju sferu i uticaj.

Pitagora je rekao : "Ako je svet sagrađen na snazi broja, onda brojevi moraju biti ključ za razumevanje sveta."
Iz svega ovoga neka vas ne iznenadi kad vidite da Kabalisti koriste sem hebrejskog alfabeta i Pitagorin alfabet, kao i vrednost slova po zvuku, tj. fonetskom sistemu. U fonetskom sistemu sledi da slova imaju zvukove, dugo, meko, teško inicijalno... i svako slovo ima svoju brojčanu vrednost.

Ako bi na primer Napoleona Bonapartu obradili fonetskim metodom, dobijamo da mu je ime broj 36 = 9 a to je Mars, da je prezime u zbiru broj 36 = 9 i to je Mars
Iz svega proizilazi da ime i prezime označavaju vatru, mač, silu, nasilje, svađu, presecanje puta, a takođe i celo ime i prezime nosi crvenu boju.
Kada ovo isto ime i prezime obradimo po hebrejskom alfabetu, dobijamo:
Napoleon = 361 = 10 = 1
Bonaparte = 815 = 5
što prema drevnom hebrejskom tumačenju označava dostojanstvo, snagu, proširenje, egoizam i vladarstvo.

Hebrejski alfabet

Ne treba se čuditi što je potrebna inspiracija da bi se dublje tumačio neki hebrejski tekst. To je zato što u hebrejskom  ne postoje različiti sinboli za slova i brojeve. Postoji korelacija između alfabeta i jednog brojnog sistema.
Zato nije slučajno što se smatra da stara pisma imaju dublji karakter nego što to izgleda na prvi pogled. Zato razumem opsesiju pojedinaca da prodru u tajne nekih tekstova. Ipak strogo matematičko računanje je jedno, a razumevanje sinbola, nešto drugo.
Kad izađemo iz dosadne rutine, isključivo mehaničkog razmišljanja, zamarajućeg ... naći ćemo istinsku promenu...Kad govorimo o Kabali, ne možemo izostaviti par reči o Zohar
Mnogi se pitaju, šta je to?  
To je zbirka komentara na Toru i sadrži duhovna stanja koja preživljavamo tokom razvoja naših duša. Za one bez duhovnog dostignuća, čitanje knjige Zohar, izgleda kao zbirka legendi koje svako može shvatiti na svoj način, ali za kabaliste, to je vodić za unutrašnji rad kako bi dostigli dublja, viša stanja osećaja i percepcije.
Zohar je napisao Šimon Bar  Rašbi u II veku n.e. Bio je sakriven 900 godina jer u ono vreme, ljudima to nije bilo potrebno. No, razumevanje Zohara, znaći otkrivanje našeg unutrašnjeg sveta i naših potencijala.Prema Kabali, želja je jezgro, suština ljudskog bića. Želja je gorivo da se ispuni ljudsko iskustvo u umetnosti, književnosti, naučnim otkrićima pa i u političkim revolucijama. 
Sve počinje paljenjem želje i čežnje da se nešto ispuni. 
Ali ne postoji dublji kanal za izražavanje naše želje od seksa. Bilo da se suzbija ta energija, bilo da se prepozna, ona pulsira i prožima celo naše biće kao duboku  želju da se povežemo 
s nekim - s nečim izvan sebe.
Prema kabalistima, erotizam i uzbuđenje počinje u mističnom preseku naših glava, srca i duše. Kada smo spremni da razotkrijemo sebe i da se fokusiramo na emocijonalne i duhovne aspekte naših partnera, kao i njihovih fizičkih čari, onda seks postaje duboko intiman. 
Seks je igra u velikoj šemi stvari. 
Prema kabali, seks ima moć intezivne energije koja povećava svest.

Pošto je seks energija koja povećava svest, nije dovoljno samo uključenje u seks. Samo su životinje u stanju fizičkog uzbuđenja bez predomišljaja. Sve je tada šuplje a često i dosadno. To mi deluje kao loša reprodukcija jednog remek dela, koja imitira poteze, ali nema viziju i inspiraciju da uzdiže do veličine originala. Tada smo sprečeni da doživimo neku vrstu veze koja izaziva osećaj Nebesko - ovde na Zemlji.
Seks se javlja kada shvatimo svrhu stvaranja, smisao naših života. Osnovni problem lošeg seksualnog života prema Kabali je, da ne znamo:
- Ko smo mi stvarno ?
- Gde smo došli ?
- Zašto žena i muškarac postoje ?
- Smisao i svrhu života.
- Ulogu seksa u fizičkom i metafizičkom pokretu stvari.
- Sredstva koja su neophodna  da se probudi seksualna energija u našim životima.
U Kabali, po Karen Berg, duhovna  svest i seks, nebo i zemlja, su u tekučoj interakciji jedna sa drugom. Gornji i donji svetovi su blisko povezani kao dva ljubavnika u zagrljaju. Prema Kabali, naše vođenje ljubavi ima neograničene potencijale.  
Kabala ne povezuje ljudsku seksualnost sa stidom. 
Poljubac ljubavnika  sadrži božansku iskru energije.
Ima velike  lepote i energije u kabalističkom načinu razmišljanja, koji objedinjuje kosmičko i telesno, svet dva ljubavnika sa celim kosmosom. Naša srca i duše su pomešani sa našim telima.
Tako otkrivamo da seks ima moć da se prostire daleko, daleko iza vrata spavaće sobe. Ova mudrost otkriva nam kako naši najintenzivniji trenuci erotizma i intimnosti odjekuju širom kosmosa, tj. duhovno znanje, kabalistički je zbir i suština stvari.
Kabala je veliki znak pitanja za mene. 
Ono što bih volela znati je poruka Hrista o "čistom odnosu", 
što bih mogla protumačiti kao ujedinjenje muškog i ženskog i više od pukog razmnožavanja!

~  ~  ~  ~  ~

Zakon Akcije i Posledice - Božansko pravosuđe

Zamislite neku lestvicu sa mnogo stepenica koje idu od dole ka gore uspravno. Na jednoj od tih stepenica, nalazimo se i mi. Na nižim stepenicama su ljudi lošiji od nas, a na višim, bolji od nas. Tako na lestvici nalazimo sve nivoe Bića, jer svaka osoba je različita. Mehanička nada  ljudi je da će jednom, vremenom, stvari se poboljšati. Tako su razmišljali i naši dedovi i naši pradedovi, no činjenice su pokazale baš suprotno...
Personalnost se razvija i odvija na Horizontali života. Rađa se i umire u okviru svog linijskog vremena. Nije besmrtna.
Samael Aun Weor reče: " intelekt stavljen u službu duha dokazuje  da je koristan, intelekt odvojen od duha postaje nekoristan".
Izgleda da je intelektualna životinja, nazvana Čovek , greškom, programirani robot uz pomoć zabavišta, osnovne škole, srednje škole, univerziteta...
Robot ne sumnja u svoje programe jer njegovu egzistenciju duguje programu.
Dete se rađa neporočno i čisto, a priroda postavlja u mozak novorođenčeta primarne podatke da bi čula funkcionisala.
Božansko pravosuđe ne koristi ni ljutnju ni bes već se oslanja na najviše zakone uzroka i posledice. Kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti rekao je Isus.
Ovaj zakon Akcije i Posledice manifestuje se zakonom večitog povratka svih stvari. Zato sada žanjemo samo ono što smo posejali,... 
Zato se kaže:" šta je bilo, to će biti, šta se činilo, to će se činiti i nema ništa novo pod Suncem".
Zato treba težiti samospoznaji i istinskoj promeni. Izađimo iz dosadne rutine, isključivo mehaničkog, zamarajučeg....


Broj incidenta

Jedno od najzanimljivijih izračunavanja je broj koji se odnosi na izračunavanje incidenata. 
To je kabalistička numerologija koja povezuje brojeve i imena sa incidentima, to jest dešavanja 
po numeričkom značenju slova.
Za svako slovo daje se brojčana vrednost i one se množe u obrnutom redosledu slova, gde se proizvodi sabiraju. Jedinična vrednost tumači se pomoću 22 karte Tarota .
Kao što se zna, postoje mnoge  raznolikosti u Kabali, ali su mnoge metode  nestale iz upotrebe jer je intuicija "otupela"  i sve više se oslanja na razumsko i racionalno. 
A mi se oslanjamo na univerzalno tumačenje i poznavanje simbolike brojeva.

Kabala

Matematički principi su duboka istina a osnovni princip koji stvara um i sudbinu je mudrost. 
To je tajni ključ za mentalni i duhovni napredak. Život ljudi treba da bude život mentalnog rasta. Vaš život je u vašim rukama.
Prva istina je matematika jer sve sto postoji je merljivo. Druga istina je jezik jer svaka misao teži da se izrazi jezikom. Svako slovo ima numeričku poziciju 
unutar pisma. Treća istina je ime. Ime je sastavni deo jezika, a svako slovo ima svoju matematičku poziciju. 
Istina je i um jer ako nema prvog daha, to je beživotno. Prvi dah se meri matematički po vremenu rođenja. Peta istina je svest. Šta je svrha života? Postojanja čovečanstva? To je um koji nas razlikuje od nagonske ravni svih drugih životinja.

Naše ime - Kabala

Svaki kvalitet merljiv je kroz ime i matematiku. Na kraju, ako ime nije kompatibilno sa našom unutrašnjom prirodom kao da nam je zabijen klin u utrobu. Mi ne možemo biti zaista srećni dok unutrašnja priroda nema jasni izraz. Unutrašnja priroda je prirodni potencijal koji nam kaže ko smo. 
Uravnoteženo ime dozvoljava ovu prirodnu harmoniju – spoljnog imena i unutrašnje prirode. Numerologija je drevna studija uticaja na ime ličnosti.

Svako mora ići svojim putem,ali onaj koji cilja samo na viši standard življenja, neće  postići ono što želi, jer knjige nisu pisane za postizanje bogatstva, ispunjenje ličnih želja, već da bi vas učinile uspešnijim, u ovoj životnoj borbi. Ono što nismo u stanju postići odricanjem i trudom, biće nam servirano razočarenjima.
Život je velika škola, a ne vašar zabave. Svi smo mi tu, da bi stalno učili, da bi se stalno razvijali. Mi možemo uživati u dobru, učiti od zla, ali nikada ne odustati, jer zapamtite, ništa se ne događa bez razloga. I to uvek u pravo vreme. 
Samo to treba osvestiti.

Kabalisti daju predznak broju. Oni ne mogu da vam kažu zašto je broj 9 (devet) britak ili zašto znači sećanje, ranjavanje, svađe, otpremnine, oštre reči ili mač, ali oni povezuju sve sa planetom Mars i crvenom bojom. 
To je povezivanje simbolike koja je uglavnom zavisna od svoje univerzalnosti i upravo ta univerzalnost je najjači argument u prilog njenog priznavanja.
Ako bi bilo izdvojeno samo iskustvo ili tradicija, onda imamo razlog da ispitujemo znanje starih naroda od Kine, Rusije, Veda, Grka, Indijaca koji su istom planetarnom telu davali istovetno značenje i tumačenje. Ali mi imamo empirijsku istinitost svega što tvrdimo.
Treba da shvatimo da postoji geometrija u prirodi koja je pronalaženje, ali koja postoji potpuno odvojeno od našeg priznavanja. To nije rečeno po našim zakonima misli, nego, naprotiv, naš Zakon misli, određuje, i čini mi se da je to razlog zašto su incidenti u našim životima i našim odnosima sa spoljnim svetom. Naši koncepti su ono Jedinstvo sa spoljnim svetom, i naša misao je u stilu trijada. 
Mi smo više od elementarnih bića i potencijalno veći od univerzuma u kojem postojimo, jer smo mislima s božanskim, uzimamo njihovo znanje i razumemo njihov jezik.

U Kabali, cilj nije posmatranje već aktivno učešće u promeni. Naše unutrašnje akcije su one, koje se računaju u naš duhovni napor, a on se nikad ne briše iz memorije našeg unutrašnjeg bića. 
Prema Kabali, svi odgovori , predstavljaju srednju liniju – balans. Onaj ko primenjuje ovu metodu, teži balansu u svim situacijama i usklađuje se sa kosmičkim zakonima i svojim  unutrašnjim bićem. Kad pogledamo, čovek se nalazi u raznim stanjima uma i emocija. Tako je životna manifestacija u konstantnom fluidnom  stanju, u konstantnom toku. Život i situacije su poput reke, koja nosi sve što joj se nađe na putu. Čovek je taj utopljenik, onaj koga reka baca tamo – amo, pri čemu on nikada ne zna kuda ide i gde želi ići. Razlika između čoveka koji radi na sebi i onog koji ne radi  na sebi je svesnost trenutka. Ta svesnost i namera su dva najbitnija elementa. 
Svesnost našeg plivanja  u valovima relativnog sveta, sveta krutih navika je alarm koji nas podseća da smo se udaljili od istine unutrašnjeg sveta, koji nikad ne nestaje, niti se menja u svojoj srži.


Kad proučavamo deset sefirota mi smo u potrazi za svakim detaljem, s dvostrukom perspektivom:
-         posebna tačka koja sebe izražava
-         i ujedinjujući proces koji stvara jedan besprekoran entitet

Zato mi idemo korak po korak:

- planiranje dela – Hokmah (Mudrost), Binah (Razumevanje), Daat (Znanje)
- suština samog dela – Hesed (Dobrota), Geburah (Snaga), Tifaret (Lepota)
- praktična implikacija dela – Necah (Pobeda), Hod (Slava)
- transfer - Yesod (Temelj)

Ako uzmemo pojedinačno ove grupe, možemo dobiti osećaj za njihov  značaj. 
Prva grupa (Hokmah, Binah i Daat) se odnosi na domen intelekta. Zato je to grupa planiranja. 
Ovo su suptilni procesi vidljivi samo u konceptu događaja koji nas zadesi.
Verujemo da postoji zakon fizike, no još niko nije video formulu za gravitaciju u vazduhu. 
Znači, verujemo da „postoji“ ali niko nije „video“. Tako sve u našem svetu prati ovaj šablon i mi razumemo da je to vidljivi mehanizam  vidljivog sveta oko nas. Isto tako, što se tiče intelekta, mi ga prepoznajemo u okviru konkretnih dela, ali nikad kao nezavisni entitet.

Znajte, brojevi jesu ključni, ali priroda daje odgovarajuće uslove iz matične knjige rođenja da bi svaka osoba mogla evoluirati. Prosto, moramo verovati u solidarnost Univerzuma i posledica verovatnoće planetarnih uticaja i brojeva na ljudski život. Zato treba da  tumačimo jezik prirode u smislu svakodnevnog života. Verujte, ni religija ni Kabala, ni Astrolog, ni Numerolog, neće sačuvati dušu od samouništenja ali mogu obasjati tamne, uske puteve kroz koje mnoge izgladnele duše putuju. Kao prvo, treba naučiti simboliku optimizma. Na žalost mi ponekad možemo živeti dosadan život, život u minusu, ali ne smemo zaboraviti na svetlost i toplotu koja nas bodri na našem putu, jer duša će jednog dana biti okupana suncem.

Nikada nemojte zaboraviti, u jednoj revoluciji mali prirast je zanemarljiv, ali u dest hiljada, postaje značajan. Zemlja se približila Suncu više nego pre deset vekova, brzina se menja, jer se Zemlja okreće po svojoj osi u kraćim intervalima vremena, a većina nas je nehumana i dalje, ali svi se, postepeno, neprimetno, ali ipak sigurno razvijamo. Učimo iz zakona vrednosti koji povećavaju i smanjuju dobitak i gubitak , pa vidimo da je sve to, u većini slučaja relativno i spoznajemo da nema trajnih vrednosti u šemi koja zahteva stalni napredak. Bez ograničenja bola, potrebe i patnje, ne bi bio održiv napor ekspanzije.


DUHOVNI BROJEVI

Duhovni broj osoba pokazuje naše lične talente i naše lične 
zadatke u životu.
Duhovni broj osoba rođenih 1, 10, 19 i 28 dana bilo kog meseca su osobenjaci te im je potrebna posebna pažnja i poštovanje.

Rođeni  PRVOG  /1./  u mesecu su nezavisni i najveća želja im je sloboda. Veoma su kreativni pa nevole dosadne poslove. Nisu za timski rad. To ih frustrira. Imaju veoma izražen ego pa znaju biti opasni.

No, rođeni 1. u mesecu 

U znaku OVNA, okrenuti su radu, nisu baš društveni, sem ako im to posao zahteva. Potrebne su im fizičke vežbe i zato bi trebali birati posao koji zahteva fizičku aktivnost. Jedan savet za njih - naučite da se opustite.

U znaku BIKA , precizno posmatraju šta se oko njih događa. Vrlo su direktni, ali vole sve da kontrolišu. Njihovo ključno odbranbeno oružje je humor. oni treba da vode računa o glasnim žicama. Jedan savet - budite realističniji u ljubavi.

U znaku BLIZANACA, vole da prate trendove u društvu. Znaju da sakriju svoja osećanja i svoje postupke. Ne vole da budu sami i ne vole ignorisanje. Lični  razvoj im je veoma bitan. Veruju u sposobnost svog tela da se izleći i načelno, ne veruju lekarima. Jedan savet - otkrijte svoje snage i primenite ih bez obzira na prepreke.

U znaku RAKA, krajnje su osetljivi, prilagodljivi i emocionalno otvoreni, mada prolaze kroz periode duge patnje. Oni se ne osećaju baš dobro u svojim telima. depresija im je velika opasnost. Ishrana može biti neobićna - povećavaju i smanjuju svoj apetit.

U znaku LAVA, su izuzetno dominantni i individualni. Često su razočarani i frustrirani ali ne odustaju od svojih ciljeva. Dobri su u ulozi lidera, ali često se događa da se  povuku u svoj zaštitni oklop i da se ne zanimaju za svet koji ih okružuje. Dosta su arogantni prema zdravlju, često ne slušaju lekare.

U znaku DEVICE, su misaoni i izlaze na kraj sa životnim problemima. Praktični su, mada imaju fantazije koje uspešno drže pod kontrolom. Važno im je seksualno zadovoljstvo ali ih veoma zanima partnerov duh. Važno za zdravlje je da hranu konzumiraju u određeno vreme, a za sport im odgovara tenis.

U znaku VAGE, vole da budu u vrhu svoje profesije pa imaju često probleme u svojoj karijeri. Ozbiljni su,  samostalni i vole da rade na svoj način. Brinu o svom zdravlju zbog svojih osetljivih bubrega i uopšte unutrašnjih organa. Jedan savet - oslobodite se strahova i briga i rasporedite odgovornost.

U znaku ŠKORPIJE, privlače opasnost. Vole uzbuđenja. Agresivni elementi njihove ličnosti lako dolaze do izražaja. Veoma pošteni, ali znaju skrivati svoje aktivnosti jer nikad ne pokazuju svoju celu ličnost. Samopouzdani, izloženi su nesrečnim slučajevima. Jedu zdravu hranu, ali treba da im je ishrana redovna. Savet je da bolje upoznaju sebe i potreban im je zdrav razum.

U znaku STRELCA, su izuzetno otvoreni ali znaju da krše sva pravila ponašanja, naročito u važnim stvarima. Izražavaju se humorom jer sumnjaju u svoju stabilnost. Darežljivi i velikodušni. Slobodni su duhom, no trebaju voditi računa o svojoj velikoj energiji da je ne troše uludo jer ih to iscrpljuje. Skloni su nervnom slomu, glavoboljama, hormonalnim poremećajima... Žene često imaju problem težine. Savet - svojim otvorenim stavom možete odbiti druge i naučite da budete oprezni i odmereni.

U znaku JARCA,  su autoritarni, vole čvrstu strukturu i vole da izdaju naređenja. Vrlo studiozni. Malo im treba da se osete frustrirano, pa tu dolazi do izražaja njihova emotivna priroda. Ličnost im je kompleksna i protivrečna. Po shvatanjima liberalni, a po postupcima konzervativni. Njihova osetljivost  čini ih nestrpljivim i teškim za saradnju. Jedan savet - pre nego što izrazite svoje želje, budite sigurni šta želite. Trajna sigurnost je iluzija.

U znaku VODOLIJE, odlikuju se snažnom duhovnošću. To su ljudi snažne volje i hrabrosti i tačno znaju kad su u pravu. Puni su energije i bez obzira na godine osećaju se mladima. Osećanja su im često impulsivna. U hijerarhiji njihove ličnosti, mentalna je obično na prvom mestu, čulna na drugom, a emocije na trećem. Četvrti važan aspekt je njihova intuicija. U načelu, problem im je emocijonalan život. Savet - budite strpljivi i budite  svoj vlastiti šef.

U znaku RIBE, imaju prirodno osećanje za umetničko izražavanje i veliku osetljivost na okolinu. Privatni život im je često nesređen. Kod njih nema nedostatka discipline, već je to opuštenost. Znaju kad da budu šarmantni, kad diplomatični, a kad kruti. Vole i uživanje i zabavu, pa ignorišu često informacije koje im šalje telo. Savet - razvijte malo agresivnu stranu svoje ličnosti.


ROĐENI 10. U MESECU

Rođeni 10. u mesecu su odani i dobri prijatelji, ali im problem stvara ljubomora, jer ako neko u njihovoj blizini uspe, osećaju se ugroženi. Imaju naglašen ego, pa ih možemo sresti u vladi ili u samostalnoj delatnosti, gde im sposobnost dolazi do izražaja.

U znaku OVNA - snažni su, sa zdravim razumom. Često znaju menjati zanimanja. Imaju veliku potrebu za sigurnošću, pa su zavisni od svojih partnera. Postoje dve vrste ljudi rođenih ovog dana - prvi su usamljenici koji razvijaju svoj stil, a drugi su vođe kojima trebaju sledbenici. No obe grupe znaju svoje mogućnosti. Skloni su kocki. Jedan savet - uživajte u jednostavnim stvarima.
U znaku BIKA - bolji su samostalci nego kao timski igrači. Veoma originalni, s moćnom intuicijom ali i impulsivnošću. Nadareni su, ali ih ćesto trba pravilno usmeriti. Sudbina im se brzo preokreće. Često zaboravljaju na svoje zdravlje i često jedu suvu hranu. Savet - razmotrite posledice svojih dela i više brinite o drugima.
U znaku BLIZANACA - imaju uspone i padove i ne plaše se ničega, jer se plaše svačega. Mogu izgledati srećni, ali ako se malo zagrebe,vidi se ona druga strana. Zanimaju se za probleme seksualnosti, smrti... Treba da se čuvaju antidepresivnih supstanci. Savet - utvrdite šta vam smeta i ne tražite svoju drugu polovinu u drugima.
U znaku RAKA - su dosta povućeni i neobićni. Kad im nešto treba, ne oklevaju, ali svojim privatnim  životom ne privlaće pažnju. Svoje mišljenje izražavaju s dosta takta. Savet - uzmite aktivniju ulogu u životi i ne plašite se grešaka.
U  znaku LAVA - Njihov glas se mora čuti. U komunikaciji važan im je stil izražavanja i sadržaj izjava. Imaju dobro razvijen smisao za humor i izuzetni su zabavljaći. Najviše im odgovaraju profesije gde mogu verbalno da se iskažu. Do njih se teško dolazi emocionalno jer se ne otvaraju. Savet -  nemojte zavisiti od mišljenja drugih i njihovog odobravanja.
U znaku DEVICE - obuzeti su tradicijom i kako se oni u nju uklapaju. Retko su obuzeti karijerom. Praktični i na druge ostavljaju utisak stabilnosti. No, oni imaju tajni unutrašnji život i njihove strasti baš i nisu toliko kontrolisane. Zato su podložni stresu. Privlače ih neobićni ljudi. Savet - obratite  više pažnje na sebe. Ne ocenjujte prestrogo ni sebe ni druge.
U znaku VAGE - oprezni u svojim finansijama i u poslovnim odnosima. Analitični i pouzdani. Znaju da koriguju situacije. Što se hrane tiče, znaju šta vole, ali to nije uvek i zdravo. Savet - ponekad se opustite.
U znaku ŠKORPIJE - pokazuju instiktivno znanje o tome kako stvari rade. Strpljivi su.Znaju biti magnetski privlačni, ali teško razumeju druge ljude. Samopouzdanje nije baš veliko, ali imaju izuzetan ponos. Ne iznenađuju se šta god im se loše desi. često potiskuju svoja osećanja. Savet - izađite iz sebe, prepustite se emocijama i imajte više poverenja u druge.
U znaku STRELCA - uvereni su u vlastitu vrednost i veoma su odani. Posebno ih fascinira priroda. Uvek u nešto duboko veruju, pa imaju dobro saosećanje i dobar odnos sa saradnicima. Trebaju se čuvati snažnih emocija. Savet - Nemojte se plašiti odbačenosti i borite se da vas drugi čuju.
U znaku JARCA -  su realisti i retko ispoljavaju lažni optimizam. Znaju biti nediplomatični ali retko nepošteni. Imaju beskompromisan stav, što ih vodi u konflikt. Potiskuju svoje emocije i osetljivost. Savet - opustite se i malo zabavljajte. Želite i budite željeni.
U znaku VODOLIJE - teže da ih svi prihvate. Mogu uticati na emocije drugih, ali sami nisu baš osetljivi. Skloni su eksplozivnim reakcijama. Savet - nemojte previđati male stvari i povremeno vidite i ono što je ispred vas.
U znaku RIBE - su duboko emotivni. Vole da se zabavljaju, a najsrećniji su u krugu porodice.Osetljivi su, pa teže podnose uspone i padove u životu. Imaju veliku potrebu za sigurnošću kao i želju za konforom, posebno u kasnijim godinama. Skloni alergijama i podložni negativnim energijama drugih. Savet - ne poričite svoju ambiciju, zaštitite se od okoline ali se nemojte povlačiti. Obazrivo se otvorite.


RODJENI 19. U MESECU

Rođeni 19. u mesecu, bore se za druge i spremni su za žrtvovanje. No, njihova žrtva može bitibeskorisna, jer znaju uraditi nešto što oni misle da drugima treba. Vole malo da dramatizuju stvari, pa su zato često drugima naporni. Ovo je i sveti broj ( Bogojavljanje, Sveti Nikola, Preobraženje )pa ako ne služe dobru, dobijaju razne kazne.


Rođeni u OVNU - pokušavaju da održe kontrolu nad svim stvarima koje rade. Sebi postavljaju visoke ciljeve. Najvažnije im je obrazovanje dobre karijere, pa ih privlače  moćni ljudi. Važno za njih je da budu otvoreni za promene i da iskoriste životne prilike. Skloni su gojenju ako im je posao vezan za dugo sedenje-
Jedan savet - malo spontanosti. Dopustite i drugima da donose svoje odluke.

Rođeni u BIKU - imaju mnogo energije ali moraju naučiti kako da je drže pod kontrolom. Imaju velike liderske potencijale. Talentovani za komunikaciju i veoma harizmatični. Skloni su nesrećnim slučajevima.
Jedan savet - nek drugi odlučuju za sebe. Ne kontrolišite toliko i ne reagujte prebrzo.

Rođeni u BLIZANCIMA  - Žene su izuzetno ubedljive i znaju šta žele, a muškarci su u načelu postojani, no oba pola žele da pokreču stvari oko sebe. Problemi su  što često ne prepoznaju svoje granice, često se izlažu pritiscima pa ih to može dovesti do nervnog sloma. Muškarci teško izlaze na kraj s osećajem odbačenosti.
Jedan savet - ostanite u kontaktu s osećanjima drugih i budite otvoreni za kompromise.

Rođeni u RAKU - bitna im je slika  o sebi,skloni  promeni raspoloženja pa to izaziva pasivno - agresivno ponašanje. Znaju biti samokritični. Treba da vode računa o nogama i rukama i da se čuvaju reome.
Jedan savet - emocije držite pod kontrolom, ali nesmete izgubiti spontanost.

Rođeni u  LAVU - često su obuzeti prikrivanjem i otkrivanjem informacija, kako o sebi, tako i o drugima. S njima se teško izlazi na kraj. Karijeru grade pažljivo i  skrivaju svaku svoju slabost.  Uvek su u kontaktu s realnošću. Vrednuju istinu, ali misle da okolina nije uvek spremna da je čuje.
Jedan savet - budite otvoreniji

Rođeni u DEVICI - zainteresovni su za izgled stvari. Uredni su čak i okolinu žele organizovati. Njih fascinira lepota, ali posebno čulna, fizička lepota. odeća im zna biti neobična, ali uvek s ukusom.
Jedan savet - budite iskreni prema sebi i razvijajte emocionalnu dubinu.

Rođeni u VAGI - su nezavisni, neposredni, ali u pristupu životu su tvrdoglavi. Zbog svadljive prirode, unose konflikt u odnose. Kad su ljuti,znaju biti eksplozivni, ali se brzo i mire. Ukoliko su izloženi pritisku u vezi, skloni su pobuni. Skloni povredama raznih vrsta.
Jedan savet - dozvolite da vaša dela govore sama za sebe i neverujte da će vam drugi stalno opraštati.

Rođeni u ŠKORPIJI - Zanima ih moć, pa često imaju konflikt s drugima. Ono što čine, opravdavaju filozofskim  stavovima.Veliko samopouzdanje može im postati slabost. Zanima ih fizičkiaspekt života. Skloni su nesrećnim slučajevima.
Jedan savet - pažljivo se pripremite za  životne izazove

Rođeni u STRELCU - izazivaju reakciju drugih zbog svog odlučnog stava i zbog odbijanja da  prave kompromise. Teškoće savlađuju zadivljujuće. No, najveći konflikti su  u njima samima. Skloni su psihološkim problemima.
Jedan savet - svoje brige ne prenosite na druge. Družite se kad god možete.

Rođeni u  JARCU - snažno i direktno izražavaju svoje mišljenje, ali moraju se paziti autodestruktivnosti. Mogu biti izuzetno teške i složene ličnosti.  izloženi emotivnim problemima, brzo mogu izgoreti. Zato moraju naučiti  kanalisati svoju neobuzdanu energiju.
Jedan savet -  usmerite se ka jednoj važnoj stvari. Nestavljajte naglasak na negativno iskustvo.

Rođeni u VODOLIJI - odlučni su i slede svoj instikt. Veoma maštoviti i imaju težnju ka ostvarivanju ciljeva koji su skoro nedostižni. Najbolje da sami vode svoj posao ali su dobri i timski igrači. Nemaju baš osećaj za zaštitu.
Jedan savet - razvijajte strpljenje i posmatrajte. Budite otvoreni za razna iskustva.

Rođeni u RIBAMA - imaju nepopustljivu istrajnost i znaju svoj šarm da iskoriste u svoju korist. Direktni su ali sanjalice. poseduju detinjaste kvalitete. Orjentisani su prema uspehu.
Jedan savet - sebe bolje upoznajte, razvijajte skromnost i svoj egoizam držite pod kontrolom.ROĐENI 28. U MESECU

su ambiciozni, ali za to im treba ohrabrenje okoline. Vole započeti neki posao, ali nisu zainteresovani kako će se isti završiti. Lako se izbacuju iz takta i tada su veoma ljuti i nervozni.

U OVNU - često pokazuju svoju nevinu spoljašnost. Oni idu svojim osobenim putem ali često nemaju jasnu sliku svog kretanja. I ako nemaju baš osećanja za druge, ipak su omiljeni, a to mogu zahvaliti svojoj otvorenosti i iskrenosti. Često su zadovoljni nižom pozicijom , da bi imali svoj mir i samostalnost. Oni su dobri drugovi, emotivni, ali retko otkrivaju intenzivnije svoje želje.
Savet - prikupljajte snagu i sebe bolje upoznajte. Kad sumnjate u sebe, to vas zadržava u napretku.

U BIKU - koriste svoju snagu na nametljiv način i neće odustati od onog što jednom odluče. Ostavljaju utisak razumnih i odmerenih osoba, ali sa njima postoji samo jedan kompromis-poštovati njihove želje. Prvi utisak je za njih bitan . Imaju snažnu konstituciju ali su skloni visokom pritisku i problemu sa srcem.
Savet - sebe shvatite manje ozbiljno i pokušajte shvatiti emocije drugih i osetljiviji za njihove potrebe.

U BLIZANCIMA - vole nove projekte i slobodne misli rado prenose. originalni i elegantni u svojoj jednostavnosti. bitna im je individualna sloboda. Često imaju problem da završe neki posao, jer ih imaju mnogo. Ukoliko nauče da usmere svoju energiju, izbeći će psihološke probleme.
Savet . svoje moralne principe čvrsto postavite i nemojte biti tajanstveni u svojim osećanjima.

U RAKU - emocije su iznad razuma a stvarima pristupaju direktno. Na druge ostavljaju utisak.I ako deluju spontano, njihovi postupci su obično dobro promišljeni. Oni sigurno, lagano, suptilno i strpljivo ubeđuju druge.  Oni su složene individue koje nije jednostavno razumeti. Logika im nije jača strana. Za njih je kazna da ih ignorišete-
Savet - lepo je biti u centru pažnje, ali svi moramo odrasti. ponekad naučite nešto i prečutati.

U LAVU - vole da budu prvi. Borci koji moraju biti u prvom planu. Teže prevlasti pa se suočavaju sa emocionalnim izazovima.Zato moraju razvijati " ljudske veštine". Atraktivni su i dinamični pa lako prevazilaze bolesti i brzo seoporavljaju.
Savet - naučite davati bezuslovno, jer pobeda zna biti i poraz.

U DEVICI - dobri su s rečima i ubedljivi s velikom moći manipulisanja. Lako očaravaju druge. Imaju izuzetan dar za strane jezike. Mogu biti savetnici, socijalni radnici, političari... Zato trebaju razviti osećaj odgovornosti. O zdravlju imaju mnogo teorija.
Savet - vaš odgovor nije jedino moguć, pa poslušajte i druge. Veliki detaljisti pa im često izmakne celina.

U VAGI - imaju zavodljiv šarm, ali i talenat da nanesu bol, ali tada i oni pate. U mladosti dosta ljubavnih veza i retko su zadovoljni vezama. Odnos sa drugima brzo im dosadi. I ako nisu pogodni za porodični život, kao prijatelji veoma odani. Opsednuti su dobrim izgledom.
Savet - u životu, u jednom trenutku moraćete doneti teške odluke o vašim postupcima.

U ŠKORPIJI - pre nego što nešto urade, dobro promisle o mogućim komplikacijama, ali upravo to ih dovodi do neuroza. Ne znaju da prihvate šalu na svoj račun. Prema svojoj deci su izuzetno strogi. U odnosima postavljaju visoke zahteve i standarde. Dobro se snalaze s novcem. Veoma dominantni.
Savet - razvijajte nežniju stranu svoje prirode i nemojte biti toliko zahtevni.

U STRELCU - su intenzivne individue i idu svojim vlastitim putem. I agresivni i osetljivi. Veoma im je važna njihova ideologija, ali se ona brzo može menjati. Imaju smisao za humor, a ironiju koriste za neprijatelje. Romantični odnosi su im se smenjuju jer teško ostvaruju stabilnost. Imaju veliku ljubav prema prirodi i životinjama. Posao često koriste da pobegnu od sebe. Odgovara im vegetarijanska ishrana.
Savet - prvo u sebi napravite red

U JARCU - apsolutno su uvereni u svoje mogućnosti. Nikada ne zaboravljaju svoje korene. Problem je da izađu na kraj s ozbiljnim problemima. Često ostavljaju utisak da sve znaju. Bitno im je mišljenje drugih. Skloni su alergijama.
Savet - pokušajte sebe objasniti drugima i saslušajte sugestije.

U VODOLIJI -  imaju jake mentalne sposobnosti i specifična interesovanja. Obično žele otići tamo gde niko nije bio. Ukoliko, nad svojom jakom i neobuzdanom prirodom ne uspostave kontrolu mogu imati problem nervnog sistema.
Savet - nemojte sve da vas fascinira i razvijajte strpljenje.

U RIBAMA - imaju jaku strast prema životu. Veoma pozitivni i energični, mogu razvedriti svaku situaciju. No često gube osećaj za smer jer se znaju rasplinuti. Slabost im je ekscesnost, nepromišljenost i preteranost.
Savet -  suočite se s važnim pitanjima o svojoj egzistenciji. Ne dozvolite da vas uzbuđenja ponesu.


DUHOVNI BROJ  DVA  / 2 /

Duhovni broj dva imaju osobe rođene 2, 11, 20 i 29.dana bilo kog meseca. Globalno, to su osobe  koje koriste svoj instikt i intuiciju, koji vole putovanja ali koji ne vole ljude koji lažu i daju lažna obećanja, koji ne vole kad drugi umesto njih nešto planiraju. Znaju da priznaju kad pogreše ali se neće ponašati drugačije i neće se menjati. Manje su ambiciozni, ali u pozitivnom okruženju sprovode odlučno svoje zamisli.

Oni rođeni 2. u mesecu su nežne osobe kojima je prijateljstvo bitno jer im to pruža osećaj sigurnosti. Lako se prilagođavaju ali problem nastaje kad prijatelji za njih nemaju vremena. Tada se osećaju odbačenima i to ih vodi u depresiju.

U OVNU - su veliki idealisti što im donosi problem da stignu tamo gde žele, posebno u karijeri. Detinjasta priroda.Orjentisani prema porodici ali teško prave kompromis. Svet gledaju crno - belo. Stalne frustracije vode ih u depresiju.
Savet - budite realniji.

U BIKU - izražavaju svoje ideje. Teško ih je obmanuti i vole da postavljaju zakone svojoj porodici. Skloni su ogovaranju i vole da se mešaju u tuđe stvari. To nije iz zlonamernosti već iz radoznalosti. Perfekcionisti pa sebe znaju iscrpljivati.
Savet - nemojte biti toliko osetljivi i ponekad uživajte u zadovoljstvima.

U BLIZANCIMA - oko njih vrve problemi i teškoće. Žene će se retko udati za nekomplikovanu osobu, pa su izložene frustracijama. Život ovim osobama, retko je dosadan i ništa ne shvataju kao katastrofu. Emocijonalni život im je buran.
Savet - razvijajte nezavisnost i ne upučujte stalno druge u svoje planove. Slušajte svoju savest.

U RAKU - reaguju emotivno i ima ih dve grupe : oni koji osećanja zadržavaju za sebe i oni koji ih izražavaju vatreno. Često imaju lične sumnje i dosta često nedostatak samopouzdanja. Neki su skloni  histeriji.
Savet - izbalansirajte svoj unutrašnji i spoljašnji svet.

U LAVU - na svemu ostavljaju svoj lični pečat. Različito se ponašaju - od najosetljivijeg do potpuno bezosečajnog. Teško ih je zaustaviti jer su praktični u svojim postupcima. Ukus i stil im je nekonvencionalan. Ne vole tuđu pomoč. Srce im je uvek pod stresom.
Savet - naučite da primate pomoć drugih.

U DEVICI - ne vole ništa kitnjasto. Retko se izvinjavaju i zavisnici su od rada. Skloni eksplozivnim reakcijama. Ne izazivaju pažnju svojom spoljašnjošću. Brane prava ugroženih. Na emotivnom planu mnogo zahtevaju. Imaju kod časti.
Savet - ne zadovoljavajte se malim stvarima i ne radite samo da bi radili.

U VAGI - često ne odmeravaju reči, pa znaju biti oštri i direktni. Imaju izvesnu otmenost.Ponekad imaju problem sa agresijom ali ne ugrožavaju druge. Vole da se zabavljaju.
Savet - nek vas drugi vide onakvima kakvi zaista i jeste. Negativnost ispoljavajte kreativno.

U ŠKORPIJI -  svesni su svog uticaja na okolinu, pa sebe treba da usmere u moralnom pravcu. Često imaju potrebu da menjaju situaciju za koju oni misle da je treba menjati. Često su ove osobe na velikoj životnoj prekretnici oko 28. godine života, 44., ili oko 56. godine. Veoma često okrenute novcu i seksu.
Savet - promene nisu uvek dobre, ne postupajte prebrzo i odustanite od nečeg, kako biste nešto dobili.

U STRELCU - poseduju izuzetan duh i uvek procenjuju druge. Oni su poštene sudije, koje cene iskrenost, ali skloni su da grubo povrede one za koje procene da su neiskreni i nepošteni. Imaju snažan  karakter i  nikog slepo ne slede. Konfrontiraju se kad su isprovocirani, ali  nisu preterano agresivni. Skloni problemu sa venama i kardiovaskularnim sistemom.
Savet - obuzdajte temperament. Manje kritikujte i priznajte svoje greške.

U JARCU - su ozbiljne osobe s visokim standardima. Na sebe uzimaju velike odgovornosti.  Predani radu, ali više timskom. Perfekcionisti ali ne pokušavaju da ostave utisak da su sposobniji od drugih. Svoje brige i strahove zadržavaju za sebe.
Savet - nemojte se izolovati, ne uskračujte sebi uzbuđenja.

U VODOLIJI - mogu učiniti i nemoguće, ali iznenadni sukobi i konfrontacije nisu neuobičajeni. Iza smirene spoljašnjosti, jak temperament. Mogu duboko zaroniti u sebe pa često znaju biti hipohondri.  Realni  problemi mogu biti s plučima i cirkulacijom.
Savet - ne morate uvek biti pobednik. Poštujte razlike.

U RIBAMA - snažno lojalni i to im pravi problem jer drugima ta pažnja i odanost mogu smetati. Zato i sa svojom decom mogu imati problema. Imaju živu maštu, pa se suočavaju sa psihološkim problemima. Alkohol bi trebalo da konzumiraju veoma pažljivo.
Savet - ostanite u dodiru sa svakodnevnim životom i ne zanemarujte sopstveni razvoj.


ROĐENI 11. U MESECU


Lako se izbacuju iz takta i treba im dosta vremena da se vrate u ravnotežu. Teško  odustaju od cilja jer su buntovnici. Partnerstva im nisu stabilna, emotivni život je pun uspona i padova i često uz njih idu neke tajne.

U OVNU - aktivni i preduzimljivi i inteligentni. Vole da predvode ali sve rade na svoju ruku. Često ne biraju sredstva da ostvare cilj. Često krive druge za svoj neuspeh. Svojom  nepažljivošću mogu sebi naškoditi. Često  ni sami ne znaju šta žele.
Savet - budite osetljiviji na lične potrebe najbližih i kontrolišite svoj temperament.

BIKU -  su originalni, metodični i štedljivi. Dosta ćutljivi, ozbiljni, skloni razmišljanju. Veoma analitični i istrajni .  U ljubavi odani i posvećeni. poseduju veliku snagu fantazije, koja ako nije pod kontrolom, postaje divlja.
Savet - budite selektivni u planovima i izbegnite  hipohondrično ponašanje.

BLIZANCIMA - imaju hrabrosti daprekorače granice koje im nameće društvo i ako nemaju baš širok spektar interesovanja. Imaju jaku želju za pobedom i dobri su timski igrači. Slabost im je tvrdoglavost i neosetljivost.
Savet - ne dopustite da vas sopstvena ličnost zanese, a vaša agresivnost može vam doneti neprijatelje.

RAKU - društveni, ali misle da se u sve razumeju. Privatnost im je veoma važna pa se teško probija  njihov odbrambeni mehanizam. Često su sposobni da šire dezinformacije. Izbegavaju ulogu vođa, a pomalo su i narcisoidni. Slabost im je pričljivost i sklonost obmanjivanju.
Savet - ne ulepšavajte istinu, jer vas neće shvatiti ozbiljno.

LAVU - imaju veliku želju za otkrivanjem istine. Vole da isprobavaju ali i da razotkrivaju one koji se predstavljaju za ono što nisu. Poseduju suptilno razumevanje ljudske prirode, ali teško se dopire do njihove emocije, jer ne veruju ljudima. traže  poštovanje. Slabosti su im usamljenost i ranjivost.
Savet - svoje instikte držite pod kontrolom

DEVICI - Često donose dramatične odluke i uživaju da šokiraju druge. Izuzetno su moralni i imaju potrebu za sigurnošću i stabilnošću koju nalaze u dugim ljubavnim vezama. Zalažu se za slobodnu ljubav s jedne strane i krajnju odanost s druge strane. Osećanja su im sveta i s njima se ne treba igrati. Slabost im je preterana kritičnost.
Savet  - ne shvatajte sebe tako ozbiljno i tajanstveno. Razvijajte svoje talente.

VAGI - poseduju živu imaginaciju, vole uzbuđenja i zadovoljstva. Veoma su fini i vole da sve ide glatko. Nemaju snažnu ambiciju i izbegavaju izazove. Slabost im je nesigurnost i pasivnost.
Savet -  trošite novac i vreme. Ponekad se opustite.

ŠKORPIJI - veoma kompleksni. Često imaju lepu spoljašnjost koja skriva njihovu problematičnu i tajanstvenu prirodu. Izuzetno su posesivni. Uglavnom su fizički veoma privlačni i to znaju da iskoriste . Znaju se prepustiti tamnim mislima. Slabosti su im posesivnost, zloupotreba moći i starh od promena.
Savet - zahtevajte ono što želite i budite spremni za sve što vam život  donosi.

STRELCU - su misaoni, uvek okrenuti nekom cilju. Teško ih je zaustaviti. Imaju veliku energiju kojom imaju uticaj na druge. Skloni su prestrogim ocenama stvari i brzim osudama drugih. Slabost im je krutost i nedostatak svesti o sebi.
Savet - smeh je zdrav.

JARCU - imaju jaku volju, sposobni i koji brzo procenjuju ljude. Izuzetno moralni. Teško ih je obmanuti. Mogu biti veoma uporni - oni znaju ono što znaju i ne odustaju. Često veoma rigidni.
Savet - budite fleksibilniji i priznajte svoje greške.

VODOLIJI - sloboda im je ključna reč. Problem im može biti preterana sklonost jelu i seksualnim uživanjima. Znaju biti ekscesni i neosetljivi.
Savet - dopustite drugima da imaju privatnost i svoje ideale i principe nemojte nametati porodici i prijateljima.

RIBAMA - svet je za njih poprište borbe u kome samo pametni i brzi mogu uspeti. Mirovanje je za njih kretanje unazad.Umereno su ambiciozni. Imaju osećanje šta je dobro i vredno. Zahtevni  su i često žele kontrolisati druge. Skloni su dominaciji.
Savet - više ulažite u  duhovni razvoj.ROĐENI 20. U MESECU


lako menjaju svoja osećanja ali i mišljenje. Oni mogu ili mnogo da prićaju ili da ćute. Svoju ravnotežu teško uspostavljaju. Vrlo su ljubazni, taktični i veoma suptilni. Oni mogu razumeti druge.

U OVNU - imaju liderske sposobnosti, dinamični i individualisti. Nije čudno kad su neki od njih i izuzetno povučeni. Imaju veliku moć fantazije. Ranjivi su,a suočeni sa životnim izazovima. Ne teže jednostavnom životu pa tu može nastati problem. Vole zadovoljstva.
Savet -  budite otvoreniji a rad na samopouzdanju smanjiće vašu potrebu za dokazivanjem.

BIKU - vole to što rade i stalno tragaju za nečim što ih zanima i zabavlja.  Oni sami sebe ne poznaju dovoljno. Često su optuženi za površnost. Energija im je nervozna i izuzetno su kritični. Za njihovo zdravlje ključna je stabilnost. Slabosti su im pričljivost, nedisciplina i neispunjenost.
Savet - posmatrajte malo svoj život i završite ono što počnete.

BLIZANCI - izazivaju snažnu emociju kod drugih. Njima često nisu nepoznate psihološke moći, pa i moć predviđanja. No moraju čuvati svoju racionalnost. Mogu imati emocionalne i psihološke probleme. Slabost im je preterana emocionalnost i destruktivnost.
Savet - budite hladnokrvniji i ne potiskujte svoja osećanja.

RAKU - često u životu stignu do vrha, a onda padnu dole. Usponi i padovi su sastavni delovi ličnosti. Zbog tih čestih promena stanja, mogu postati nestabilni. Slabosti su im nemir i nezadovoljstvo.
Savet - nemojte dozvoliti da upadnete u zamku kompromisa. Slušajte svoj unutrašnji glas.

LAVU - često im u životu dominira prošlost, koju su držali u tajnosti. Često je priroda tajne na svesnom nivou nepoznata. Imaju  snažnu imaginaciju. Po pravilu su mirne osobe koje malo govore i ne skreču pažnju na sebe. Izloženi su zavisnosti od droge, pušenja, seksa... jer imaju potrebu bežanja od životnih patnji. Slabost im je usamljenost.
Savet - svaki dan je novi početak, pa tragajte za radostima.

DEVICI - misle da  mogu kontrolisati svaku situaciju i strogo procenjuju druge pa ih to može dovesti do konflikta. Morali bi priznati nekad svoje greške. Znaju da ih ponesu emocije. Slabost im je preterano samopouzdanje i vrednujte strpljenje.
Savet - učite na sopstvenim greškama i kontrolišite emocije

VAGI - često vode dvostruki život, u smislu da rade nešto što im donosi novac ali se ne odriču "hobija", gde ulažu svoju kreativnost. Imaju osećaj za novac. Tvrdoglavi su. Često imaju fizičke probleme. Slabosti su im ekscesnost, sklonost kontroli.
Savet - ostanite u kontaktu sa svakodnevnim obavezama. Ne zapostavljajte svoje zdravlje.

ŠKORPIJI - rođeni borci, dosta kontraverzni. Imaju sklonost pobuni, mada odani porodici. Imaju ekstremna shvatanja, često sarkastični ali i zabavni. Krajnje su praktični. Slabosti su im opsesivnost i nasilnost-
Savet - izborite se sa svojom energijom i brzim jezikom. Naučite da se smejete i sebi a ne samo drugima.

STRELCU - kad nešto odluče, teško ih je zaustaviti jer deluju brzo. Brzina, efikasnost, otmenost ih karakteriše... Mnoge privlači metafizika. Slabosti  su im sveznanje i  sklonost nadmetanju.
Savet - priznajte svoje greške i razvijajte saosećajnost.

JARCU -  individue, koje slede svoj impuls.  Odluke brzo donose. Skloni improvizaciji. Imaju  izrazito razvijene ljudske kvalitete. Velikodušni su. No, često znaju ispoljiti diktatorske sposobnosti. Znaju imati zdravstvene probleme. Slabost im je haotičnost.
Savet -  dozvolite i drugima da se izraze i ne reagujte nezrelo.

VODOLIJI - ostavljaju utisak na druge. Imaju dobro pamćenje i žele da budu shvaćeni ozbiljno. Otvoreni su i dobro rade u grupi. Imaju želju za pobedom. Poseduju veoma osetljiv nervni sistem koji periodićno pravi probleme.
Savet - budite verni u onome u šta verujete i ne dozvolite da vas demorališu.

RIBAMA - često imaju neobične talente ali i probleme. Sanjalice i šarmeri , često imaju nerealne stavove. Skloni su depresijama. Privlaće ih psihički problemi a često imaju veliki talenat za vokalno izražavanje. Poseduju osećaj nemoćnosti. Slabost im je nesigurnost.
Savet - emocije vam mogu biti destruktivne pa se usmerite ka realnosti.ROĐENI 29. U MESECU


su kreativne i maštovite osobe, pa ne bi trebalo da rade neke rutinske poslove. Znaju biti malo nesigurni, pa im je stalo do tuđeg mišljenja, no i pored toga,imaju osobine vođe. Često su usamljeni. Često se ranije venčavaju, što je dobro, jer kasniji brak donosi im probleme.


U OVNU - idealisti koji su uvereni u vlastitu moralnu ispravnost. U ranoj mladosti obrazuju svoja shvatanja i tome ostaju verni do kraja života. često su izabrani na pozicije koje zahtevaju veliku odgovornost, upravo zato što tome ne teže. Vole konfor i uživanje, mada je većina postojana i lojalna. Znaju da se smeju sebi i malo šta izmiče njihovoj pažnji. Slabost im je neambicioznost i distanciranost.

Savet - okrenite se ostvarenju svojih ciljeva.U BIKU - Svesni su slike koju ostavljaju o sebi. Drže do dobrog mišljenja, imaju sklonost dominaciji ali su pouzdani. No, zato njima može biti veliki teret jer se svi žele osloniti na njih. opuštaju se samo u društvu nekolicine najbližih njima. Kad im osoba za koju se vežu umre ili ode,padaju u tešku depresiju. Brinu o svom odevanju, ponašanju, stavu, boji glasa itd.  Slabost im je preozbiljnost.

Savet - ne razmišljajte samo o sopstvenoj slici i više pažnje posvetite svojim željama.U BLIZANCIMA - vole razmenu ideja. Često su uvučeni u dramatične situacije, ali se neće povuči iz borbe. Podržavaju istinu. Imaju sklonost zanemarivanju sopstvenih emocija. Na sebe često gledaju kao na čuvare vere i zaštitnika tradicije. veoma brzo misle. Slabost im je potiskivanje, jednosmernost i sklonost nadmetanju.

Savet - tražite pomoč, probleme delite s drugima jer ne morate biti savršeni. Naučite da se sačuvate od spoljašnjih opasnosti.U RAKU - obuzeti su vizijama i spretni su da  praktično primene svoje maštarije. Izuzetno osetljivi. Nisu preterano verbalni. Teže istini i ništa ne prihvataju zdravo za gotovo. Mnogi su vesele prirode, skloni zabavi. često pokazuju detinjast stav prema svetu, no ako se posvete zarađivanju novca, mogu postati zajedljivi ili cinični. Slabost su pasivnost i oklevanje.

Savet - imajte vere u sopstvenu sposobnost i više komunicirajte.U LAVU - često daju zapanjujuče ispravna predviđanja o nekom mogućem ishodu. mogu biti dobri učitelji, socijalni radnici i mogu biti veoma korisni političkim partijama. Znaju da se preterano brinu o bolestima od kojih se bolovalo u porodici. Slabost im je samouverenost, tvrdoglavost i pripadnost grupi.

Savet -  ne generalizujte stvari i nemojte zanemariti lične ciljeve,U DEVICI - mrze haos, pa su često rigidni. Znaju da improvizuju pa nalaze izlaz iz raznih situacija. Mnogi nemaju pravi odnos prema svojim emocijama pa teško organizuju privatni život. Nisu baš društveni i često su u rascepu između svog posla i porodičnog života. Zbog svojih emocija oni znaju biti uzbudljivi partneri, ali su retko pouzdani.Imaju osetljiv nervni sistem, a problem im može biti i  zavisnost od seksa. Slabbost im je  zahtevnost i nestabilnost.

 Savet - upoznajte bolje sebe i povežite svoj emotivni  i poslovni život.U VAGI - često vode borbu za stabilnost svog života.  U načelu su aktivni i sposobni ali često osećaju nesigurnost u onom što rade. Imaju talenat za upravljanje. Znaju pokazati i veliki interes za tehniku. Moraju se više emotivno otvarati. Slabost im je opsesivnost, nesigurnost, izolovanost.

Savet - razmišljajte o sebi, razvijajte samopouzdanje i budite spontani.U ŠKORPIJI -  u posao unose nov pristup i nove ideje. Razmišljaju logično i pažljivo razmotre planov. Interes za politiku im je istaknut. Šarmantni i ubedljivi. Znaju da kontrolišu u emotivnoj vezi, a često znaju da iskoriste seks, novac ili moć da bi manipulisali nekom situacijom u svoju korist. Često znaju biti tajanstveni. Slabost im je zatvorenost i tajanstvenost.

Savet - naučite da delite , slušajte druge i sledite svoje potrebe. Gubite vreme skrivajući se.U STRELCU - imaju potrebu da provociraju druge, vole da uzdrmaju stvari i znaju da deluju na emocije drugih. Vole istinu u privatnom životu i stabilni su i sigurni. Oni sami trpe zbog svojih emocija i nepostojećih osećanja. Zaokupljeni su svakodnevnim brigama. Oni sami sebi nanose štetu raznim strahovima i depresijama. Slabost im je stalni stres.

Savet -  nije potrebno uvek reči svoje sudove i moralne osude.U JARCU - ne vole da komanduju ali im se dogodi da im sudbina odredi poziciju odgovornosti. Oni imaju prividnu arogantnost i nadmenost. Imaju smisao za humor, koji nije uvek shvaćen pravilno. Slabost im je nedostatak svesti o sebi.

Savet - vodite i pravite kompromise. Iskoristite mogućnosti koje vam se nude.U VODOLIJI - bore se u ono u šta veruju, ali samo ako je to neophodno. provokativni su samo toliko koliko je  potrebno da drugi razumeju problem. Ne vole nametati svoje ideje. Emotivni život im je komplikovan. Njihov uspeh je  u izgradnji čvrste ego strukture koja ih štiti. Obično pate od alergija. Slabost im je nesigurnost, posesivnost.

Savet - očvrsnite malo a najlakši put nije uvek i najbolji.U RIBAMA - jedinstven je datum i nije rođeno mnogo ljudi na ovaj dan. Ovi ljudi svoju specifičnost ne ispoljavaju često u svakodnevnom životu. Okrenuti su humanitarnim ciljevima. Ne bi trebalo da odbacuju svoju osobitost, neobičnost i originalnost. Zdravlje shvataju preozbiljno. Slabost im je nezrelost i nedostatak samopouzdanja.

Savet -  budite svesni da ste okrenuti spoljnim vrednostima.ROĐENI 3. U MESECU


Osobe sa duhovnim brojem tri /3/ su sve sve koje su rođene 3, 12, 21 i 30 dana bilo kog meseca. To su ambiciozne osobe koje u životu žele nešto postići. Vole uspeh i imaju širok krug poznanika. Vole da se okruže suprotnim polom koji im mogu koristiti. Vole putovanja.
Oni rođeni 3. u mesecu su direktni, pa to druge može povrediti, ali život s njima nikad nije dosadan. Veoma šarmantni, ali takođe je prisutna nestabilnost i nepopustljivost.U OVNU - vole da budu nezamenljivi u svemu i imaju jaku verbalnu snagu. Ne vole kad ih ignorišu. Oni su mešavina zrelosti i detinjastnosti, sebičnosti i odgovornost. Slabosti su zahtevnost, naivnost i usmerenost ka sebi.

Savet - ne zavisite o mišljenju drugih, ali naućite i da se povučete.U BIKU - znaju da zauzmu poziciju lidera.  Imaju talenat da šarmiraju i znaju iskoristiti emocije za svoje ciljeve. Znaju nasmejati druge, ali znaju biti i veoma sarkastični. U vezi pokazuju pasivnost stalno odlažući ključnu akciju, ali kao voditelji porodice, veoma realni i stabilni. Slabosti su tvrdoglavost, zahtevnost i sklonost oklevanju.

Savet - ne oklevajte u ljubavnim odnosima.U BLIZANCIMA - vole svoje ideje da prenose drugima. Ne vole da prave kompromise i retko odustaju od svojih argumenata. Najveća kazna za njih je da budu ignorisani. Slabost im je zaboravnost i sklonost dominaciji.

Savet - reči mogu da povrede, to nemojte zaboraviti.U RAKU - stalno se sećaju nekih događaja i znaju biti krajnje cinični. Komentarišu ono što vide i razotkrivaju slabosti onih sa kojima provode vreme. Slabost im je sklonost sveznalaštvu, kritičnost i povučenost.

Savet - izbegavajte dvostruke standarde.U LAVU - privlači ih opasnost i traže uzbuđenja. Oni sami sebi nanose povrede. Na sebe gledaju kao na heroje. Slabost im je autodestruktivnost i egoizam.

Savet - razmislite da li drugi žele biti spašeni. Ne sanjajte život i težite da izbalansirate svoju snagu.U DEVICI - ostavljaju utisak povučenih osoba, ali onaj ko  pokuša da ih iskoristi neće zaboraviti rezultat svog pokušaja. U ljubavi pokazuju stoički stav. Često su neaktivni. Slabost im je oklevanje i preteran stoicizam.

Savet -  radite ono što želite da radite i razvijte samopouzdanje. Drugima objasnite svoje namere i ciljeve.U VAGI - vole da prate i prave modu. Vole da budu moderni, ali imaju i osćaj za tradiciju i to je ključ njihovog uspeha. Skloni egzibicionizmu, vole da su u centru pažnje. Oni su interesantna kombinacija intravertne i ekstravertne osobe.. Slabost im je pretencioznost.
Savet - ne morate uvek biti u trendu. Obratite pažnju na lični razvoj.U ŠKORPIJI - bore se za svoje ciljeve. Kada su izloženi pritisku, uzdržani su i smireni.  Kada napadaju svog neprijatelja, znaju biti veoma surovi. Imaju jaku koncentraciju. Slabost im je depresivnost.

Savet - naučite da odustanete i ublažite malo svoja uživanja.U STRELCU - domišljati, manipulativni i tajanstveni da bi došli do onog što žele. Snažan karakter poseduju i veliku kreativnost. Potreban im je visok stepen privatnosti. Slabost im je neobičnost i nepristupačnost.

Savet - zadržite kontakt sa svetom.U JARCU - potpuno se posvećuju svojoj odluci. Ubedljivi su i tvrdoglavi. Mogu ispoljiti agresivnost ako je potrebno, ali izbegavaju konfrontacije. S njima je često teško izaći na kraj jer su ubedljivi i jake volje.

Savet - ne morate uvek pobediti. Poštujte razlike.U VODOLIJI - veliki detaljisti u poslu. Realni su u proceni onog što mogu ili ne mogu uraditi, ali tačnost im nije jača strana. često muškarci imaju fobiju od vezivanja. Lako se prilagođavaju.. Slabost im je emocionalna složenost i nedostatak samopouzdanja.

Savet - nekoliko pravila ne mogu vam škoditi.U RIBAMA - imaju jasnu sliku šta žele postići i staloženo se pripremaju da to ostvare. U poslu razvijaju dobre odnose. Slabost im je nedostatak svesti o sebi.

Savet - sebe bolje upoznajte i ne budite toliko samokritični.ROĐENI 12. U MESECU


imaju samopouzdanja što ih čini nezavisnima, ali donosi i arogantnost. Tragači za istinom, sa specifičnim životnim stavom. Dozvoljavaju da ih drugi koriste pa im je život često u haosu.


OVNU - vole da su u centru pažnje. Zbog nedostatka samorazumevanja često zapadnu u društvene, finansijske i pravne probleme. Znaju reagovati ishitreno i agresivno. Slabost im je frustriranost i nedostatak svesti o sebi.

Savet - ne težite suviše pažnji i priznanju drugih i saznajte sopstvene granice.BIKU - nose šarm neposlušnih, pa im to može doneti razne probleme. Izražavaju se ironično, ali ih često pogrešno shvataju. Ostavljaju utisak hladne i neemocionalne osobe, ali to je samo odbrana od drugih. Vrlo su osetljivi. Slabost su im kritičnost.

Savet - dozvolite drugima da odlučuju o svojim planovima. Ne morate uvek reći sve što mislite. Volite i sebe i druge.BLIZANCI - vesela spoljašnjost često krije problematični unutrašnji život. Mogu biti darežljivi kad osete da drugi imaju potrebu za tim. Objektivni su. Vole pokret. Slabost je nedostatak svesti o sebi. 

Savet - upoznajte tamniju stranu svoje ličnosti. Dobro popričajte sa sobom.RAK - su gospodari ubeđivanja i neprimetno utiču na druge. Retko nalaze partnere koji mogu da se odupru njihovoj snažnoj ličnosti, pa teško opstaju dugo u vezi. Slabost im je preterana zaštita drugih i sklonost kontroli.

Savet - ne namećite ideje agresivno. Osetite i potrebe drugih.LAV - su čuvari tradicije. Poseduju svest o moći koji se nalaze u bezvremenim zakonima. Vole uzbudljivo da žive, pa je sa njima teško izaći na kraj. Često su u konfliktu sa porodicom. Slabost im je osećanje nadmoći i tiranisanje.

Savet - pomešajte se sa običnim ljudima i naučite da se opuštate. Smejte se i zabavljajte.DEVICA - vole pažljivu publiku. Važni su im etički problemi. Istina im je bitna. Nije im lako pristupiti. Veoma su pragmatični i realistični. Slabost je zatvorenost, krutost, cinizam.

Savet - okrenite se privatnom životu, radite manje i ne dajte obećanja koja ne možete ispuniti.VAGA - dominantni su i  vole da su u centru pažnje. ponosni su na ono što rade, pa žele da se to i ceni.Imaju osećaj za humor, zabavu i  to prenose i  na druge. oni su mešavina darežljivosti i sebičnosti. Slabost im je egoizam i egzibicionizam.

Savet - i drugi imaju svoje potrebe. Bezuslovna ljubav je cilj kome treba težiti.ŠKORPIJA - senzualni i magnetično privlačni, pa znaju da zloupotrebe svoje ego nagone. Izražen im je konflikt "zlatnih" kvaliteta i mračnih karakteristika. Slabost im je promenljivost, zavisnost i uznemirenost.

Savet - jačajte lični moral. Budite ljubazni, uviđavni i predusretljivi. Rešite sopstvene, unutrašnje sporove.STRELAC - veliku pažnju stavljaju na fizičko stanje i na sve u vezi sa telom. Znaju da odigraju ulogu u životu. Slabost im je opsednutost sobom, materijalizam i ekspanzivnost.

Savet - razvijajte i svoju duhovnu stranu. Budite realističniji.JARAC - predani profesionalnom životu, pa je važno šta će izabrati da rade. Većina ih je životna i zabavna, ali moraju paziti da ne ostave utisak arogantnosti. Slabost im je preokupiranost i sklonost samožrtvovanju.

Savet - više se posvetite ličnom životu. Slušajte i druge, a rad je samo deo vašeg života.VODOLIJA - su višestrane ličnosti s mnogim talentima. Tvrdoglavi su pa će pre pokušati da plate, nego da naprave kompromis. Slabost im je netolerantnost i zatvorenost.

Savet - budite otvoreni i objektivni. Fleksibilnost je snaga, a kritičnu prirodu držite pod kontrolom.RIBE - hrabri i odlučni i promišljeni, ali svoju energiju razbacuju. Ne boje se rizičnih poduhvata. Slabost im je nestabilnost i nemir.

Savet - naučite više da verujete. ostavite prošlost iza sebe. Izrazite svoj najbolji deo i priznajte svoje slabosti.ROĐENI 21. U MESECU


Imaju dobru intuiciju, osećaj za finese jer je svađa za njih gubljenje energije. Imaju veliku naklonost suprotnog pola, što oni i znaju, pa se lakše upuštaju u veze. O glavu im se obija narcisoidnost, samoljublje i sumnjičavost, pa doživljavaju tugu u životu.


U OVNU - su direktni, prilično kompleksni i senzitivni. Drugi ih često pogrešno razumeju. Žive u skladu sa svojim načelima i ne osećaju potrebu da opravdavaju svoje ponašanje. Hrabri, veruju da su u pravu i njihova ljutnja i bes znaju biti strašni. Slabosti su nedruštvenost i sklonost diktatorskom stavu.


Savet - ne sažaljevajte sebe. Naučite da praštate i zaboravljate. Ne zaboravite ni neopravdan ponos i aroganciju.U BIKU - bitan im je integritet i profesinalna uspešnost. Mogu voditi buran život, vole da budu voljeni, a posebno žene su otvorene i kad odluće da promene neku situaciju i da izraze svoje želje, neizbežno uspevaju. imaju ogromnu energiju. Znaju toliko da brinu o svom zdravlju da mogu postati hipohondri. Slabost im je što su okrenuti sebi.


Savet - ponekad znate biti preterano dominantni.U BLIZANCIMA -kad se upuste u neku borbu, ostaju u njoj do god traje. Vode borbu za vlastite ciljeve. Oni više vole da daju nego da primaju. Imaju predivne ideje i talente ali ne pronalaze način da ih izraze. Treba im hrabrost da deluju. Opasnost po njihovo zdravlje je što se izlažu pritiscima i mogućnosti sagorevanja, jer im je posvećenost velika. Slabost im je neranjivost.


Savet - Ostanite ljubazni i prijatni. Odmor je važan.U RAKU - opsednuti su svakim aspektom egzistencije. Žude za iskustvima. Osetljivi i seksualno orjentisani. Oni su robovi svog privatnog života ma kako bili cinični ili ironični. Moraju se čuvati da u svojim strastima ne pređu granicu, i da se ne nađu u svetu u kome je sve dozvoljeno - potčinjeni svom egu, uništeni svojom čulnošću i opsednuti svojim interesima. Slabosti su nekontrolisanost,  zavisnost, seksualnost, diktatorsko ponašanje...


Savet - smanjite glad za uživanjima. Ponekad samo vegetirajte.U LAVU - često je oko njih oluja. Najčešće su rastrzani između suprotnih stavova. Dobri su govornici i poseduju izražen smisao za humor. Često menjaju raspoloženje, a da pri tome ostaju hladni na emocijonalne pometnje kod drugih. Vole uzbuđenja. Često ih fascinira, rat, ratne igre, špijunske priče, detektivski trileri... Mnogi se ponašaju kao da ne postoji sutra. Slabost im je opsesivnost i autodestruktivnost.


Savet - kontrolišite sklonost ka riziku.U DEVICI - bore se sa izgubljenim bitkama samo da bi sebe zaštitili od kontrole sveta. Povučene individue, koje vole da ih ostave na miru. Mnogi skrivaju svoja osećanja, misli i ideje. Teško da ne izazivaju zanimanje za sebe, zbog privlačnog izgleda i karaktera. Većina ih dobro funkcioniše u porodici, što se naročito odnosi na žene. Slabosti su povučenost i sklonost preteranoj zaštiti drugih.


Savet - napravite ravnotežu između javnog i privatnog života. Budite otvoreniji.U VAGI - može se reči da su moderni, u skladu su sa svojim vremenom i progresivni su. Privlači ih moderna arhitektura, nove ideje, modni trendovi. mnogi žele da im se drugi dive. Slabost je materijalizam, senzacionalizam i promenljivost.


Savet - vrednost potražite u sebi. Negujte svoju različitost, ali ne dozvolite da postanete opsednuti njom. Nije toliko bitno šta misli o vama komšija.U ŠKORPIJI - znaju biti šarmantni i otvoreni u raznim društvima, no oni su ipak osobe s kojima se teško izlazi na kraj kad su u pitanju njihovi interesi. Imaju snažne emocijonalne porive i potrebe. Veliki je raskorak između njihove racionalnosti s jedne, i burnog ljubavnog života s druge strane. U porodičnom životu pokazuju strogost. Slabost im je autodestruktivnost i svadljivost.


Savet - ponekad se povucite. Budite manje kritični i setite se kakvu moć ima ljubav. Svoje talente delite sa svetom.U STRELCU - graciozni i ne privlači ih staromodan načn mišljenja. često su u konfliktu sa prethodnom generacijom. U mladosti, često naprave velike greške, posebno oko 28.godine života znaju biti autodestruktivni, dezorjentisani i nesigurni. Slabost je emocijonalna nestabilnost i zatvorenost.


Savet - otkrijte sebe. Hladnokrvnost nije uvek vrlina, a samosažaljenje je štetno, pred druge velike zahteve.U JARCU - moćne individue. Teško je suprotstaviti im se ili ih zaustaviti. Energiju  usmeravaju u realizaciju svojih planova. Ne vole da odgovaraju na pitanja o sebi. Skloni su depresijama kada su im želje nezadovoljene. Ponekad znaju i nasilno da se ponašaju. Slabost je sklonost kontroli i dominaciji.


Savet - budite otvoreniji, manje tajanstveni i ne postavljajte pred druge velike zahteve.U VODOLIJI - oni su misaone individue ali imaju sklonost površnim zadovoljstvima. Nisu pogodni za lidere jer im nedostaje bezobzirnost, ali i što nemaju urođen osećaj za autoritet. Imaju uzbudljivu, otvorenu i strasnu prirodu. Njihovi prijatelji, ljubavnici, srećni su što ih poznaju jer znaju kako da osmisle život onih s kojima provode vreme. Slabost je neodlučnost i vezanost za zadovoljstva.


Savet -  očekujte od sebe najbolje i budite svesni da se prepuštate okolnostima.U RIBAMA - bore se da se izraze na ličnom nivou. Kao mladi zaokupljeni su sobom pa češto okolinu krive za sve teškoće. Kad se suoče sa svojom emocijonalnom osetljivošću, dobijaju svest o sebi. Intimnost im je bitna. Teško izlaze na kraj sa kritikom. Nije neobično da imaju teško detinjstvo, s posebno problematičnim odnosom prema roditelju suprotnog pola. Izloženi su depresiji. Slabost je nezadovoljstvo i povućenost.


Savet - ne uvlačite se toliko u sebe i pokušajte dopreti do drugih.ROĐENI 30. U MESECU


imaju oštar jezik i dominantnu prirodu.  imaju manje sreće od drugih, mnogo samoće, nesigurnosti i muke. Znaju da zbog gubitka snage, ne dovrše započeto, a prisutne su i osobine kao što je sebičnost, nepromenljivo mišljenje, uverenje da su uvek u pravu. partner ima veliki uticaj na njih, pa su često nezadovoljni. Uglavnom,život upoznaju kroz sopstvene greške.


OVNU - direktni, pa izazivaju antagonizam. No, njihova  odlučnost doosi im uspeh. Važno im je šta drugi misle o njima. Bolje im je da razvijaju sopstveni posao. Izuzetna energija. U odnosima su zahtevni, pa je za njih moćan ali nezahtevan partner. Emotivno su kompleksni. Stres im je uzrok bolesti. Slabosti su sklonost pobuni i izloženost stresu.

Savet - izbegavajte konflikte i kontrolišite agresivnost.BIKU - dominantne ličnosti. Ponašaju se u skladu sa zakonom i propisima. Imaju veliku potrebu za pažnjom i ljubavlju. Posebno su slabi na šarm dece suprotnog pola. Prema osobama koje ne vole, ispoljavaju prezir. Žene često svoje ambicije prenose na decu. Veoma izražen zaštitnički poriv. Opasnost im nose čulna uživanja - hrana, piće, seks... Slabost im je zahtevnost i odlučnost.

Savet - pitajte za savet pre donošenja odluke. Budite tolerantniji.BLIZANCIMA - želja za slobodom i nezavisnošću je i pozitivna i negativna. najbolje se izražavaju u slobodnom radu. Često izazivaju bes kod drugih čija su očekivanja neispunjena, jer oni na promene i nestalnost gledaju kao na nešto prirodno. Brzina im je svojstvena. Sredstva za umirenje su im privlačna, ali oprez, mogu izazvati zavisnost. Slabosti su preosetljivost, nervoza i nestabilnost.

Savet - gledajte svoja posla. Okrenite se svom cilju.RAKU - teško ih je naterati da rade nešto za šta nisu motivisani. Skoro svi imaju razvijene tehničke talente. Često su nepoznati i sami sebi. Znaju baratati novcem. Znaju biti hipohondri. Slabost im je ćudljivost i suzdržanost.

Savet - više volite sebe. Otkrijte sopstvene strahove i radite na njima.LAVU - imaju osećaj za materijalne stvari. Čvrsti su i istrajni. Ne gledaju filozofski na život. Teško uspostavljaju uspešne ljubavne odnose, jer ne mogu da pomire pravu ljubav sa  fizičkim željama i potrebama. Zaokupljeni su svojim telom. Slabost im je fobičnost.

Savet - razvijajte mentalne sposobnosti i otvorite se za dublje emocijonalne kontakte.DEVICI - sposobni su i čvrsti. veoma uspešni u poslovnim vezama i za finansije. Njihovo samopouzdanje kod njihove dece može izazvati nesigurnost. Slabosti su autoritarnost i nefleksibilnost.

Savet - budite fleksibilniji prema pravilima. Ne morate sve da kontrolišete.VAGA - vole istinu i perfekcionisti su u radu. privlačni su i važno im je  kako se pojavljuju. O sebi često prikrivaju neke stvari. Često se uče na sopstvenom iskustvu. Koriste svoju pojavu da privuku pažnju. Slabosti su  sklonost osuđivanju i ocenjivanju drugih, pa i samoopravdavanje.

Savet - niste uvek u pravu. Budite otvoreniji prema drugima.ŠKORPIJI - znaju biti dobri menađeri, sposobni da upravljaju drugima. Oni prolazekroz bure tokom tri perioa svog života - u kasnom pubertetu, u kasnim dvadesetim i u ranim četrdesetim godinama  života. U tim periodima imaju velike izazove. Ako se povuku, žive isfrustrirani život, no ako se suoče, prolaze kroz period nestabilnosti, ali uspevaju. Slabosti su sklonost samozanemarivanju i preokupiranosti.

Savet - posvetite i sebi vreme i budite otvoreni za sugestije drugih.STRELCU - napadom savladavaju svaki izazov na svom putu. Nisu ishitreni, već pažljivo sve pažljivo i efikasno isplaniraju. Iz onog čime raspolažu, izvlače najviše što mogu. Imaju smisao za humor/većina/, ponekad ironičan, a satiru koriste suptilno. Često imaju detinjastu prirodu. Izloženi su opasnosti od depresija ako im se planovi ne ostvare. Slabost im je osetljivost.

Savet - nekad i improvizujte i smejte se i svojim greškama.JARCU - sa nekoliko reči kažu ono što žele. Uspešni u vođenju poslova, velikodušni i otvoreni. Ne vole nered i haos. Noću znaju da se bude zbog svojih briga. Ne smeju se prepuštati samosažaljenju. Slabost im je zatvorenost i sklonost komandovanju.

Savet - objasnite sebe drugima. Naučite da praštate.VODOLIJI - veliki talenat za usmeravanje, objašnjavanje i upravo, sposobnost komunikacije im daje moć. Imaju dobre procene. Veoma ubedljive individue koje znaju da iskrive istinu ukoliko treba da ostvare neki cilj. Praktični su. Mogu imati problem sa cirkulacijom. Slabost je proračunatost i ambicioznost.

Savet - dozvolite da drugi saznaju šta stvarno mislite i želite.*   *   *   *   *


vladanka.cvetkovic@gmail.com
Contact Tel: +38164-258-42-35